Vervoort benadrukte dat de Brusselse regering constructief wil meewerken aan een structurele oplossing. "We willen niet dat de indruk zou ontstaan dat we met de invoering van de strengere geluidsnormen geen oplossing zouden willen." Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft volgens hem reeds goed werk geleverd. "Sinds het begin van de legislatuur in 2014 heeft de Brusselse regering zich eensgezind constructief opgesteld om de uitwerking van een structurele oplossing voor het vliegverkeer te bevorderen. De regering streeft ernaar een akkoord te bereiken dat de leefkwaliteit van iedereen waarborgt, maar geen schade toebrengt aan de economische activiteit van de luchthaven", luidt het in het persbericht van de Brusselse regering.

"Door het toepassen van de geluidsnormen zoals voorzien, is er tijd genoeg om te praten", vond ook minister van Financiën Guy Vanhengel (Open Vld). De Brusselse regering vindt dat minister Bellot in de goede richting werkt voor een structurele oplossing, voegde hij eraan toe. "Dankzij het geleverde werk konden de verschillende betrokken partijen hun standpunten verduidelijken. Jammer genoeg heeft dat nog niet geleid tot concrete beslissingen, hoewel uit wat verschenen is in de pers blijkt dat de federale overheid mogelijke openingen en voorstellen aan het bestuderen is", aldus de regeringsmededeling.

Vanhengel, die instaat voor de inning van de boetes, benadrukte dat de procedure voor de inning anderhalf tot twee jaar kan duren. "Het is niet zo dat er vrijdagnacht een catastrofe zal gebeuren", verzekerde hij. Indien een geluidsmeter een overtreding van de geluidsnormen vaststelt, moet Leefmilieu Brussel eerst de radarbeelden opvragen om na te gaan over welk vliegtuig het gaat. Na een periode van vier maanden wordt het proces-verbaal doorgestuurd naar de procureur des konings, die beslist of er vervolgd wordt of niet. Daarop verhuist het dossier opnieuw naar Leefmilieu Brussel, dat de betrokken luchtvaartmaatschappij ondervraagt. Pas daarna wordt eventueel de boete opgestuurd. Dat hele proces neemt snel anderhalf tot twee jaar in beslag, klinkt het op het kabinet van minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH). Daar wordt ook opgemerkt dat er maatschappijen zijn die de boete niet betwisten en meteen betalen. Minister Fremault benadrukte dat deze procedure niet nieuw is, maar reeds lang van toepassing is.

De Brusselse regering heeft volgens haar geen andere keuze dan de strengere normen toepassen. "De wet is de wet", klonk het. Rudi Vervoort wees er ook op dat het besluit over de strengere normen herhaaldelijk voor de rechtbank is aangevochten en steeds heeft standgehouden.

Geert Bourgeois tevreden

Vlaams minister-president Geert Bourgeois stelde in een korte mededeling vast dat "de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingaat op zijn vraag om de pauzeknop in te drukken". "Alleen zal het verbaliseren van bedrijven maar niet innen van de boetes tot rechtsonzekerheid leiden, en dit valt te betreuren", voegde hij toe. Daarom is het volgens viceminister-president Hilde Crevits "belangrijk voor de luchthavenbedrijven dat dit uitstel ook helder gecommuniceerd wordt".

"Luchtvaartbedrijven mogen niet geconfronteerd worden met onduidelijkheden in verband met het al dan niet opnemen in hun boekhouding van de voorgenomen boetes. Onduidelijkheid heeft geen positieve impact op de verdere ontwikkeling en de werkgelegenheid. Vanuit Vlaanderen willen we meewerken aan een oplossing gebaseerd op een evenwichtige spreiding van de lasten voor de omwonenden", aldus Crevits.

Volgens Bourgeois is de beslissing van de Brusselse regering te beschouwen als een kader om verder te praten, ook na afloop van het belangenconflict. "Het is zaak om samen aan een constructieve oplossing te werken. We roepen minister Bellot op om nu ook met voorstellen te komen", aldus nog de Vlaamse regeringsleider.

'Onderhandelen met het mes op de keel'

Delen

Dit is onverantwoord spelen met duizenden jobs, inclusief Brusselaars

Keep our Airportjobs

"De inning volgt misschien later, de PV's komen wel veel eerder terecht op de hoofdzetels van de maatschappijen, die deze situatie niet begrijpen", luidt het in een mededeling van het collectief 'Keep our Airportjobs' - werknemers, sectororganisaties en werkgevers op Brussels Airport .

Het collectief laakt de ambigue Brusselse houding, waarbij men probeert de schijn van goed nieuws te wekken, maar tegelijk het gevreesde, jobvernietigende zero-tolerance beleid invoert. "De geluidsnormen worden zo streng gemaakt dat zelfs moderne vliegtuigen niet kunnen voldoen aan hun normen, met een vervijfvoudiging van de boetes tot gevolg".

Het gewest duwt de verstrenging van de normen gewoon door. "Dit is onderhandelen met het mes op de keel", vindt Geert Keirens, coördinator van 'Keep Our Airportjobs'.

Dat de boetes wel worden uitgeschreven, maar niet meteen geïnd, zorgt volgens het collectief voor een afschrikkingseffect bij buitenlandse maatschappijen. In het buitenland zal men het verschil tussen het opstellen van een PV en de inning van boete niet maken. Het is de ontvangst van PV's die maakt dat luchtvaartmaatschappijen beslissen om België te mijden en die volgt al enkele maanden na de overtreding, luidt het. "Dit is onverantwoord spelen met duizenden jobs, inclusief Brusselaars", besluit Keirens.