Het geruzie binnen de federale regering - die pas gesust raakte nadat partijvoorzitters Bart De Wever (N-VA) en Wouter Beke (CD&V) erbij werden gehaald - waren gefundenes fressen voor de oppositie. Premier Charles Michel kon niet anders dan toegeven dat het nodig was "de puntjes op de 'i' te zetten" bij de coalitiepartners en benadrukte dat hij een gebrek aan loyauteit onder regeringsleden niet duldt. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten kwam daar maar wat graag op terug. Hij vond dat de premier "terecht" gewezen heeft op de loyauteit binnen de regering, maar sloeg ook een verzoenende toon aan. "Elke regering zoekt halfweg wel naar een tweede adem, ook deze", aldus de christendemocraat, die zijn coalitiepartners opriep om "vooral aandacht te schenken aan wat we wel willen, in plaats van aan wat we niet willen".

"Applaudisseer zoveel jullie willen, hierbuiten gelooft geen kat dat jullie deftig werken", sneerde Kristof Calvo (Groen).

Uitstellen begrotingsevenwicht

Premier Michel moest ook op andere fronten weerwerk bieden. Over het uitstellen van het begrotingsevenwicht - een verbroken belofte uit het regeerakkoord - bleef hij erg kort. De premier focuste vooral op de hervormingen die hij met zijn buitengewone ministerraden nog wil doorvoeren in de komende maanden. "De zomer zal een belangrijk moment zijn", aldus Michel. Volgens hem bestaat binnen zijn ploeg nog steeds de gezamenlijke wil om te blijven hervormen.

De oppositie toonde zich allerminst overtuigd. "U kunt uzelf misschien wel iets wijsmaken, maar u kan de kiezer niets wijsmaken", wierp Meryame Kitir (sp.a) Michel voor de voeten. "De mensen hebben gezien dat er al opnieuw onenigheid is, opnieuw gekibbel, ruzie, vijandigheid, haat." De socialiste zwaaide ook met de "vele extra facturen" die de bevolking opgelegd kreeg om de begroting in evenwicht te krijgen, iets wat nu dus wordt uitgesteld.

Meerwaardebelasting

N-VA'er Peter Dedecker beet terug dat de regering tenminste niet koos om extra belastingen te heffen, maar om te besparen. Kitir had immers net als Calvo betreurd dat de premier met geen woord repte over de meerwaardebelasting waar CD&V op blijft aandringen, maar waar N-VA en Open Vld zich dwars voor leggen. Open Vld-fractieleider Patrick Dewael zette dat aan het eind van het debat trouwens wel erg nadrukkelijk in de verf. "Dat passeert voor ons niet. Voor ons is die deur gesloten, daar zit een slot op", klonk het, nadat partijgenoot Luk Van Biesen eerder op de dag al een duidelijk 'njet' had uitgesproken. "Wij willen praten over steunmaatregelen voor de economie, maar meer belastingen, een zwaardere fiscaliteit, hoort daar bij ons niet in thuis."

Onder anderen Ahmed Laaouej (PS) en Olivier Maingain (Défi) traden Kitir intussen bij in haar kritiek op het begrotingswerk. Volgens hen hebben "foute economische keuzes" en te forse besparingen van de regering de groei gefnuikt en zo een evenwicht in 2018 onmogelijk gemaakt. En de jobcreatie waar de regering steeds op wijst? Lager dan elders in de eurozone, sneerden ze.

Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas riep premier Michel tot slot op "consequent te zijn" en ook de communautaire stilstand nu maar af te blazen. Die was immers afgesproken in ruil voor het saneren van de begroting en een sociaal-economisch herstelbeleid, zo bracht zij nog in herinnering.