Dat zei parlementslid Koen Daniëls donderdag in het Vlaams parlement. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) ziet meer heil in een versterking van de onderwijsinspectie.

In vijf jaar tijd zijn de kansen voor kansarme kinderen in het gewone basisonderwijs nauwelijks verbeterd of zelfs verslechterd in vergelijking met die van kansrijke leerlingen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Rekenhof.

Nochtans voert de Vlaamse overheid sinds 2002 een gelijke onderwijskansenbeleid, waarbij ze basisscholen extra lestijden en werkingsmiddelen toekent voor kansarme kinderen. Als indicator voor het succes van het beleid kijkt het Rekenhof vooral naar de richtingen in het secundair waarnaar de leerlingen doorstromen.

'We weten echter dat het IQ niet gelijk verdeeld is tussen kinderen uit een kansrijk of kinderen uit een kansarm milieu', zegt Koen Daniëls. 'Laat ons daarom dat IQ meten en kijken welke progressie een leerling gemaakt heeft, de leerwinst die werd geboekt.' Niets doen is geen optie, vindt N-VA. 'We geven nu al vijftien jaar GOK-middelen, maar de curve blijft vlak. We zien zelfs dat sommige kinderen uit de vierde generatie van allochtone families het slechter doen dan de eerste generatie.'

Hilde Crevits vindt dat er voorzichtig moet worden omgesprongen met IQ-tests. 'Die zijn immers cultuurgebonden. Bovendien kan je het onderwijs niet zomaar gelijkstellen met puur cognitieve ontwikkeling. Ik vind het belangrijk te benadrukken dat we toch iets meer verwachten.'