IN DE NASLEEP van de Amerikaanse vergeldingsaanval op Syrië op 6 april werd smalend gedaan over het feit dat verschillende kruisraketten doel misten. De Amerikaanse aanval zou te haastig zijn ingezet en het Syrische regeringsleger amper schade hebben berokkend. Dat kan dan wel zo zijn, maar de raketten hebben flinke bijkomende schade aangericht aan de Amerikaanse relaties met China en Rusland. Dat is wederom slecht nieuws. Op korte termijn zal de reactie van Peking en Moskou meevallen. Op langere termijn zal dit incident het wantrouwen vergroten, China en Rusland verder naar elkaar toe drijven en de militaire wedloop versnellen.
...