Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn er in België 273.000 zogenaamde NEET's. Dat zijn jongeren tussen de 15 en de 29 jaar die geen onderwijs of opleiding volgen en ook niet werken.
...