Het zijn de orthodoxe moslims zelf die de perceptie moeten veranderen: zij moeten uitleggen wat ze wel of niet willen. Heel wat waarden van de salafistische islam, zoals de afwijzing van homo's of het niet aanvaarden van de gelijkheid van mannen en vrouwen, staan haaks op de mainstreamwaarden in België en Nederland. Dat maakt ze nog niet verboden. Het alternatief is een gedachtepolitie, wat indruist tegen de scheiding van kerk en staat. De grens ligt inderdaad bij geweld, maar dat is soms een schemerzone. Salafisten proberen meer invloed te krijgen in moskeeën. Dat gaat soms gepaard met forse taal en verbale intimidatie. Dat is niet strafbaar en dus zie ik dat met lede ogen aan.
...