: Er wordt een foto van een penis - niet de mijne en bedekt met een aubergine - getoond. Het is een van de beelden die op een scherm verschijnen terwijl ik in maatpak achter een katheder het voorbije film- en televisieseizoen becommentarieer.
...