Alleen inhoudelijk is er enige verwantschap: beide gaan over 'horror'.
...