De campagne van de N-VA tegen het VN-Migratiepact was amper enkele uren levensvatbaar. Toch is ze van groot belang, want ze illustreert welke partij de N-VA is geworden.
...