Ik vind niet dat alleenstaanden een hoger pensioen moeten krijgen. Ons pensioen is gebaseerd op het aantal jaren dat we hebben gewerkt. Of we wel of niet getrouwd zijn, hoort daar geen rol in te spelen. Dat zou trouwens tot rare situaties kunnen leiden: een gepensioneerde weduwnaar die verliefd wordt op een gepensioneerde vrouw maar niet wil trouwen omdat hij dan pensioengeld verliest, bijvoorbeeld. Het klopt dat alleenstaanden het financieel vaak moeilijker hebben, maar je kunt hen beter helpen met bepaalde tegemoetkomingen, zoals een vlottere toegang tot sociale woningen of ouderenzorg.
...