De christelijke lekenbeweging Gemeenschap van Sant'Egidio nam het initiatief tot het project "humanitaire corridors" en coördineert het ook. Eerder werden al akkoorden gesloten met Italië en Frankrijk om respectievelijk 2.500 en 500 vluchtelingen naar Europa over te vliegen. België is nu het derde Europese land dat zo'n "humanitaire corridor" inricht.

Waar het in Italië en Frankrijk om een interkerkelijke samenwerking ging, is uniek voor ons land dat het een interreligieuze samenwerking betreft. Niet alleen de christelijke kerken stellen hun expertise en netwerk ter beschikking, ook de vertegenwoordigers van het jodendom en de islam in België zeggen hun steun en medewerking toe.

Het project wordt privaat gefinancierd.

Het overheidsagentschap Fedasil en de Belgische staat hoeven dus geen geld op te hoesten. 'Alle erkende erediensten in ons land sloten de handen in elkaar om in te staan voor de overkomst en de opvang van de vluchtelingen', aldus Jan De Volder van de Gemeenschap van Sant'Egidio.

De ervaring van de lekenbeweging in Italië en Frankrijk leert dat de overkomst, de opvang en de integratie van een gezin van vier personen gedurende één jaar zo'n 18.000 euro kost. Daarna moet er duidelijkheid zijn over hun asielaanvraag. De religieuze gemeenschappen zullen de vluchtelingen ook begeleiden bij het doorlopen van die procedure.