Zeker voor Erik Van der Paal gaat het gezegde op: 'hij is de zoon van zijn vader.' Die vader Rudi Van der Paal (1925-2010) was medeoprichter en financier van de Volksunie en bestuurder/commissaris van het Algemeen-Nederlands Zangverbond (ANZ). Hij was een belangrijke fondsenwerver, eerst voor de Volksunie, later voor het Vlaams Blok en de N-VA. Bij zijn overlijden in 2010 omschreef Gazet van Antwerpen hem als 'een éminence grise en bruggenbouwer van het Vlaams-nationalisme'. Het artikel over Rudi Van der Paal in de Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging werd geschreven door ene Bart De Wever. Uit genegenheid voor vader Van der Paal zou De Wever zich ook het lot aantrekken van zoon Erik, die zich voor zijn verslaving al door dezelfde medische groep heeft laten behandelen als de Antwerpse N-VA-schepen Ludo Van Campenhout.
...