Zijn essay In vrijheid samenleven werd met name in zijn eigen partij uitgespuwd. De Zondag rakelt enkele van de reacties op: 'Een dom voorstel', was het voor voormalig minister Steven Vanackere. 'Onvoorstelbaar en ontoepasbaar', vond Herman Van Rompuy, en behalve dat 'rechts van Vlaams Belang'. Voorzitter Wouter Beke noemde het 'niet het partijstandpunt'.

In zijn boekje pleit Hendrik Bogaert voor een verbod op het dragen van grotere en zichtbare religieuze symbolen voor religies die meer dan vijf procent van de bevolking vertegenwoordigen. Dat zou onder meer en vooral een hoofddoekenverbod inhouden.

Zoals ook tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij houdt Bogaert tegenover De Zondag vol dat de reacties op zijn boekwerk overwegend 'positief' zijn.

Hij legt zijn voorstel nog eens uit: 'Een samenleving draait op een sociaaleconomische en een identitaire dimensie', zegt hij. 'Op economisch vlak is iedereen het eens dat de overheid moet ingrijpen. Ik vind dat ze dat ook moet doen op identitair vlak. Ik vind het politiek verantwoord om de vrijheid van sommigen matig in te perken ten voordele van de vrijheid van velen'. Dat gebeurt trouwens al, beweert hij, met het verbod op onverdoofd slachten of het verbod op Holocaustontkenning.

'Verbrokkeling' tegengaan

Waarom, vraagt De Zondag hem, zou een hoofddoekenverbod de vrijheid van velen ten goede komen?

Bogaert: 'Als één persoon op een kantoor een hoofddoek draagt, stoort dat dan? Neen. Ik sta open voor diversiteit. Maar als pakweg dertig procent een hoofddoek draagt, dan treedt een sociologisch verschijnsel in werking. Mensen gaan anders reageren'.

'Volgens de sociologie is dat een gesplitst kantoor', en ook in wijken is er 'verbrokkeling'.

Zal een verbod de samenleving inclusiever maken?

'Ontmoetingen zullen onbevangener zijn, bevrijd van vooroordelen ... Als je dat verbiedt, hoef je niet langer eerst door de poort van de religie om tot de ander te komen'.

Bogaert ontkent dat hij hiermee de islam viseert.

'Ik ben geen theoloog: ik spreek me niet uit voor of tegen de islam. Ik geloof wel dat religie soms tot een gesplitste samenleving kan leiden. Men stimuleert bijvoorbeeld huwelijken binnen de eigen gemeenschap'. Wat, zegt hij, 'nationalisten gemeen hebben met orthodoxe religieuzen'. 'Ik geloof dat onze relaties vrijer zullen zijn, dat er zelfs meer gemengde huwelijken zullen zijn als de opzichtige tekens verboden worden'.

Kan hij met de interne kritiek in de CD&V blijven of wordt hij gepolst door de N-VA?

'Ik heb nog geen minuut getwijfeld aan mijn partij'.