'Natuurlijk zitten we al lang in een hittegolf', zegt weervrouw Jill Peeters. 'Volgens het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is daarvan pas sprake als er in Ukkel 5 dagen na elkaar minstens 25 °C geregistreerd wordt, waarvan 3 dagen meer dan 30 °C - wat pas deze week het geval zal zijn. Maar de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) hanteert een andere definitie: volgens haar volstaat voor een hittegolf een periode van minstens 5 dagen waarin het minstens 5 °C warmer is dan normaal. En die definitie is volgens mij de betere. Ze sluit goed aan bij wat de mensen voelen.'
...