Negen jongeren komen netjes op tijd binnen op de YouthStart training in het Centrum voor Leren en Werken (CLW) in Borgerhout. Ze zitten in hun laatste jaar deeltijds beroepsonderwijs en om te slagen moeten ze de training volgen. De bedoeling van de training is dat jongeren hun talenten en passies ontdekken en op basis daarvan een businessplan uitwerken dat ze aan het eind van de training presenteren aan een jury.
...