Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van de Pano-reportage. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische, antisemitische en geweldverheerlijkende berichten gedeeld werden en maakte Van Langenhove een bekend figuur. De onderzoeksrechter nam de leiding van het onderzoek en liet huiszoekingen uitvoeren bij verschillende leden van Schild & Vrienden.

Huiszoeking

Ook bij Dries Van Langenhove werd een huiszoeking verricht en werd computermateriaal meegenomen. Dat computermateriaal heeft Van Langenhove intussen teruggekregen, maar hij werd nog altijd niet verhoord in de zaak.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen bevestigt dat Van Langenhove in verdenking werd gesteld, maar verduidelijkt dat het om een 'impliciete inverdenkingstelling' gaat. 'Door het parket werd in de vordering tot gerechtelijk onderzoek nominatief lastens Dries V.L. een onderzoek gevorderd, zodat op dat moment lastens hem een strafvordering werd ingesteld', meldt persmagistraat An Schoonjans. Daaruit vloeit een impliciete inverdenkingstelling voort.

Rechten

'Een 'impliciete inverdenkingstelling', wordt gelijkgesteld met een 'formele inverdenkingstelling' door de onderzoeksrechter (art. 61bis, al. 1 van het Wetboek van strafvordering). Dit heeft voor de verdachte het voordeel dat hij een reeks rechten verwerft, die hij als gewone verdachte niet kan laten gelden (zoals bv. verzoek tot inzage in het strafdossier, vordering tot bijkomend onderzoek, ...).'

'Dries V.L. heeft reeds gebruikt gemaakt van deze bijkomende rechten die hem toekomen, door onder meer een formeel verzoek tot inzage in het strafdossier in te dienen bij de onderzoeksrechter, hetgeen door laatstgenoemde werd afgewezen', zegt Schoonjans.

Dat Van Langenhove nog niet ondervraagd werd, betekent niet dat hem niets zal ten laste gelegd worden. De verdediging van Van Langenhove ziet in de teruggave van het computermateriaal een argument dat het onderzoek weinig opleverde, maar de onderzoeksrechter wil eerst alles onderzoeken en dan pas de betrokkenen verhoren.

Verwacht wordt dat een verhoor niet te lang op zich zal wachten, omdat Van Langenhove, indien hij verkozen wordt, van dan af zou genieten van parlementaire onschendbaarheid.

Johan Platteau, de advocaat van Van Langenhove, stelt zich vragen bij de inverdenkingstelling. 'Mijn cliënt is in elk geval formeel niet in verdenking gesteld. Een formele inverdenkingstelling betekent dat een rechter hem zegt dat er aanwijzingen bestaan dat hij schuldig zou zijn. Dat is niet gebeurd. Hij is nog niet ondervraagd en heeft geen brief gekregen van een rechter. Ook op de kwalificatie van de feiten hebben we geen enkel zicht.'

Van Langenhove zou in verdenking gesteld zijn voor inbreuken op de antiracismewet, de wet op het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van genocide, en de wapenwetgeving. Bij de huiszoeking, die uitgevoerd werd bij de ouders van Van Langenhove, werd wel meegedeeld voor welke feiten het huiszoekingsbevel werd afgeleverd.

Van Langenhove heeft geen toegang tot het strafdossier, zegt Platteau. 'Mijn cliënt wil graag zijn onschuld bewijzen. Wij hadden toegang gevraagd , maar dat is geweigerd door de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter heeft wel geoordeeld om zijn computer, die in beslag was genomen, terug te geven. Ik leid daaruit af dat op die computer naar alle waarschijnlijkheid niets bezwarend zal hebben gestaan.'