Waarom bent u tegen panels die uitsluitend uit mannen bestaan?

Omdat ze het schijnidee bevestigen dat enkel mannen expertise hebben. Dat is een selffulfilling prophecy: wie altijd mag opdraven als expert, krijgt meer aandacht in de pers en bijgevolg gemakkelijker toegang tot de mensen die de beslissingen nemen. Wat opnieuw resulteert in meer invloed en dus aandacht. Het probleem is groter dan louter perceptie. De belangen van de vrouw dreigen over het hoofd gezien te worden wan...