'De weg van de minste weerstand': die titel stond begin juni boven een opiniestuk van
...