had een punt toen hij vorige week wees op de om zich heen grijpende hypocrisie in het migratiedebat. 'De vaseline van de Wetstraat', en bij uitbreiding van het Schumanplein, zo noemde hij de huichelachtigheid waarmee een eurocraat als
...