Het is in Vlaanderen niet opgepikt, maar vorige week vond er in de katholieke kerk een merkwaardig debat plaats. Nu ja, 'debat'. Kardinaal Wim Eijk is als aartsbisschop van Utrecht de nummer één van de katholieke kerk in Nederland. Uitgerekend hij liet begin mei in twee conservatief-katholieke media, The Catholic Register uit de Verenigde Staten en La Nuova Bussola Quotidiana uit Italië, een tekst publiceren die de vloer aanveegt met paus Franciscus. Een paar dagen later gaf de persdienst van het Utrechtse aartsbisdom er ook een Nederlandse vertaling van vrij, waardoor de tekst meteen geautoriseerd werd: dit was geen in een opwelling geschreven opiniestuk, maar een weloverwogen oorlogsverklaring.
...