Voorpublicatie: Waarom tolerantie niet de hoogste waarde kan zijn

In Waarom tolerantie niet de hoogste waarde kan zijn zoeken Theo De Wit en Marin Terpstra een antwoord op prangende maatschappelijke vragen. Hoe kan een samenleving omgaan met wat voor mensen heilig of onaantastbaar is in tijden van multiculturalisme? Wat is de oorsprong van het begrip tolerantie en hoe definiëren we het? Lees hier een passage uit het boek.

Identiteit en racisme

De Reactor

Zowel de Nederlandse columniste Elma Drayer als de Franse sociologe Nathalie Heinich schreven een boek over identiteit: twee tegenovergestelde werken.

Susan Sontag: een leven als symbool van grote cultuur

De Reactor

Benjamin Moser schreef een tegelijk bewonderende als ontluisterende biografie van Susan Sontag, een schrijfster die in Amerika een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op haar tijd. Tegelijk is het een indringende beschrijving van die tijd zelf.