We zijn hier vandaag bijeen om Paul Claes te eren en te prijzen want je moet het maar doen: 140 boeken het licht laten zien. Zeven jaar geleden stonden we in het Leuvense Begijnhof op een krakende zolder, zoals je zelf schrijft in je
...