Enquête: staan uw medische gegevens ook online?

De digitalisering van de gezondheidszorg staat niet stil. Vandaag kan u een deel van uw medische gegevens online inkijken, waaronder uw voorschriften, medische verslagen en bevolkingsonderzoeken. De overheid organiseert een bevraging om noden en bedenkingen in kaart te brengen. Ventileer uw bevindingen op de eHealtMonitor 2019.

De stille ontsteking, moeder van vele ziektes: wat kun je ertegen doen?

Trui Engels

De Zweedse wetenschapsjournaliste Maria Borelius reisde naar verschillende uithoeken van de wereld op zoek naar de belangrijkste gezondheidssleutels om de 'stille ontstekingen' in haar lichaam te lijf te gaan. Ze schreef er het best verkochte gezondheidsboek in Zweden over.

'Privacy in de digitale gezondheidszorg: is er een probleem?'

Lieven Zwaenepoel

In een interview op Knack.be zegt professor Hans De Loof (UAntwerpen) dat we ons zorgen moeten maken over privacy en de digitale kloof omwille van de evolutie naar elektronische voorschriften en de digitale gegevensdeling in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GDF). Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) zegt dat er geen reden is om aan de alarmbel te trekken.