Binnenkort begint de regering-Michel aan een nieuwe begrotingsronde. Dan zal ze weer miljarden euro's moeten vinden om de doelstellingen te behalen die ze zichzelf oplegde. N-VA-voorzitter Bart De Wever beweert het al meer dan een jaar: er kan worden gesneden in de sociale zekerheid. Het systeem dat in België instaat voor herverdeling, armoedebestrijding, gezondheidszorg en de inkomensverzekering voor gepensioneerden en werklozen, is inderdaad een immense kostenpost - dit jaar bedraagt het budget zo'n 82 miljard euro. Stilaan kan niemand daar meer omheen.
...