'We moeten zo meertalig mogelijk worden'

Luc Devoldere

'Meertaligheid moet de dominantie van het Engels in evenwicht brengen', schrijft Luc Devoldere, hoofdredacteur van de lage landen naar aanleiding van de Europese Dag van de Talen.

DataNews

VUB gaat Data Science integreren in bachelor Wiskunde

De Vrije Universiteit Brussel voegt vanaf september 2020 als eerste Vlaamse universiteit een bachelor 'Wiskunde en Data Science' toe aan haar opleidingen. Op die manier wil de VUB een antwoord bieden aan de stijgende vraag naar STEM-profielen en in het bijzonder wiskundigen en data-specialisten.

Stoelendans in de kleuterklas: Nederlandstalige basisscholen in Brussel zitten overvol

Erik Raspoet

Ondanks massale investeringen in capaciteitsuitbreiding zitten de Nederlandstalige basisscholen in Brussel overvol. Tientallen ouders grepen naast een stoel in de onthaalklas, de flessenhals van een onderwijssysteem dat kreunt onder het eigen succes. Biedt een Brussels meertalig onderwijsnet soelaas? 'Dat is het monster van Loch Ness.'

'Het onderwijsdebat mag niet vervallen in simplismen en valse tegenstellingen'

StampMedia

Valt de studiekeuze beter vroeger of later? Kies je voor een domeinschool of is een 'klassieke' school een betere optie? Piet Van Avermaet, directeur van het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent), vindt dat we die tegenstellingen moeten overstijgen. 'Ook in een volwaardige, brede eerste graad kunnen onze sterkere leerlingen excelleren.'