'De etnische kloof in ons onderwijs wordt onderbelicht'

Rith Tshimanga

Het dalende niveau in ons onderwijs is vaak het voorwerp van discussie. Aangezien het aantal jongeren met een migratieachtergrond steeds toeneemt, verdient de etnische kloof in ons onderwijs volgens masterstudent Rith Tshimanga minstens evenveel aandacht.

'Het blijft maar kraken minister Crevits, dat M-decreet'

Vrije Tribune

De leerkrachten van de Lutgardisschool in Etterbeek staken vandaag en schreven een brief gericht aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V): 'Inclusie is een zeer mooi gegeven, elk kind verdient een kans om te vechten voor zijn plaats in onze maatschappij. Maar dat kan niet op deze manier.'

'Wat scholen van sommige jongeren eisen, is gewoon niet realistisch'

Ann Peuteman

Als de agressie op Vlaamse scholen toeneemt, komt dat onder meer door de oplopende frustraties van veel leerlingen en leerkrachten. 'Veel klassen zitten vol kinderen met de meest uiteenlopende problemen en leerkrachten zijn niet genoeg gewapend om daarmee om te gaan', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman.

Uit het magazine

'Dat opvoeden vroeger beter ging, is flauwe romantiek'

Michel Vandersmissen

Peter Adriaenssens, Vlaanderens bekendste kinderpsychiater, gaat met emeritaat. En Bruno Vanobbergen is gestopt als kinderrechtencommissaris. Hij is sinds 1 maart de algemeen directeur van het nieuwe Vlaams Agentschap Opgroeien. Knack sprak met beide experts over de pijn die met opgroeien en opvoeden gepaard gaat.

DataNews

Nieuw leerplan moet kinderen leren hoe computers 'denken'

Het katholiek basisonderwijs wil tegen het schooljaar 2020-2021 al haar scholen laten instappen in een nieuw leerplan en daarin is een prominente rol weggelegd voor computationeel denken. Meer dan leren werken mét een computer gaat het om probleemoplossend, creatief en stapsgewijs denken zoals een computer. De eerste scholen gaan er dit schooljaar al mee aan de slag.