Identiteit en racisme

De Reactor

Zowel de Nederlandse columniste Elma Drayer als de Franse sociologe Nathalie Heinich schreven een boek over identiteit: twee tegenovergestelde werken.

'Klasgemiddeldes op het rapport: minder betrouwbaar dan je denkt'

Filip Moons

'Het gemiddelde is een gevaarlijk vergelijkingspunt voor de prestatie van je eigen kind ten opzichte van de klasgroep. Bovendien leven in de hoofden van mensen erg veel misverstanden over het gemiddelde', schrijven Professor Ellen Vandervieren en Filip Moons (UAntwerpen).

'Ook in ons land wordt het vrije spreken bedreigd'

Vrije Tribune

'Er zijn niet alleen zorgen over brute schendingen van het vrije woord in verre buitenlanden, maar ook over de ontsporingen en beperkingen die het vrije spreken in eigen land bedreigen', schrijft Erik Vlaminck, voorzitter van PEN-Vlaanderen.

'Privacy in de digitale gezondheidszorg: is er een probleem?'

Lieven Zwaenepoel

In een interview op Knack.be zegt professor Hans De Loof (UAntwerpen) dat we ons zorgen moeten maken over privacy en de digitale kloof omwille van de evolutie naar elektronische voorschriften en de digitale gegevensdeling in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GDF). Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) zegt dat er geen reden is om aan de alarmbel te trekken.