Alles over Oost-Vlaanderen

Het gemiddelde stadspark ziet er voor Bart Backaert veel te saai uit, dus pioniert de tuinbouwkundige in Aalst met een nieuwe aanpak: hij creëert oases van biodiversiteit, laat omgevallen bomen liever liggen en smokkelt zo veel mogelijk groen tussen het stadsbeton. 'Niets doen is het moeilijkste beheer dat er is.'

Witte raven zijn het, de vrouwen die bij de brandweer gaan. Op elke honderd spuitgasten zijn er maar vier vrouwen. Jimmy Jacques, opleidingsexpert van de Brandweerschool Vlaams-Brabant, vindt het jammer dat zich niet meer vrouwen aandienen. 'Bij de laatste lichting van 94 kandidaten voor het Attest van Fysieke Geschiktheid, de eerste stap in het brandweerverhaal, zaten slechts vier vrouwen. Drie van hen waren geslaagd, tegenover slechts 60 procent van de mannen.' Het genderonevenwicht is bij de brandweer ook veel groter dan bij de politie, bijvoorbeeld, waar vrouwen tussen de 10 en de 20 procent van het korps uitmaken. Waar loopt het mis met de vrouwelijke brandweermannen? Knack sprak met drie van hen.

In een nieuwe online databank van de vijf Vlaamse provinciebesturen krijgt elke stad en gemeente een klimaatrapport. Zo kunnen lokale besturen hun beleid toetsen en eventueel bijsturen. Dat meldt De Standaard woensdag.

Officieel zijn de rangen gesloten binnen Open VLD. Maar een klein opstootje tussen Bart Tommelein en voorzitter Gwendolyn Rutten doet de speculatiemolen op volle toeren draaien. Wie mag zich klaarmaken om de volgende liberale voorzitter te worden?

'Wat op papier mooie woorden lijken, is in de praktijk volkomen onrealistisch en zelfs contraproductief', schrijft advocaat Johan Heymans van de Vrijdaggroep over het op de valreep goedgekeurde wetsvoorstel om alle gevangenisstraffen onder de drie jaar effectief uit te voeren.