Alles over Spanje

De spoken van Spanje

Spanje kiest op 28 april een nieuw parlement. De campagne wordt gekleurd door een opbod aan nationalisme en een koers naar rechts.

Illegale Afrikaanse dagloners in Almería: uitgeperst voor uw fruit

De Zuid-Spaanse provincie Almería groeide de voorbije jaren uit tot de groenteschuur van Europa. Met dank aan het klimaat, de tienduizenden goedkope Afrikaanse landarbeiders en de hectaren aan plastic serres, die de regio met het twijfelachtige koosnaampje el mar de plástico opzadelden.

'Ons land speelt pingpong met migranten'

Negen maanden nadat ze naar de Dienst Vreemdelingenzaken werd overgeplaatst, klapt Eveline Vandevelde in een interview met Knack uit de biecht. Lees hier een opiniestuk van haar hand: 'Is het migratiebeleid in vraag stellen tegenwoordig strafbaar? Mag er niet aan de alarmbel worden getrokken als het de spuigaten uitloopt?'

Waarom wil de Europese Unie de brexit niet zomaar uitstellen?

Donderdagavond stemde het Britse parlement voor een eventueel uitstel van de brexit tot dertig maart. De bal ligt nu in het kamp van de Europese lidstaten die daar unaniem akkoord mee moeten gaan. Maar die willen het Verenigd Koninkrijk niet zomaar de hand reiken.

Ecotoerisme in Estland: 'Onze natuur brengt geld op'

Estland is een paradijs voor natuurliefhebbers. Kraanvogels, wolven en beren maken er integraal deel uit van het landschap. Ecotoerisme moet de waarde van dat landschap intact houden, want ook hier vormen trofeejacht en ontbossing een bedreiging.

'De rechtszaak tegen de Catalaanse separatisten is allerminst een politiek proces'

Rafael Arenas, hoogleraar aan de Autonome Universiteit Barcelona en oud-voorzitter van de lobbygroep Societat Civil Catalana, heeft er alle vertrouwen in dat het proces tegen de voortrekkers van de Catalaanse onafhankelijkheid momenteel eerlijk verloopt, maar 'als zij achteraf vinden dat dat niet het geval was, staat de deur van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens open'.