May beducht voor nieuwe rebellie van conservatieve hardliners