'Niet enkel geboekstaafde rechtse populisten hebben een aanleg voor simplistisch denken'