Martin Selmayr was sinds 2014 de kabinetschef van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Tot veler verbazing, ook die van veel commissarissen, werd de Duitser op 21 februari in twee etappes tot de nieuwe secretaris-generaal van de Commissie benoemd. Meteen was de Duitser de hoogste Europees ambtenaar.

De 'flitsbenoeming' zorgde voor heel wat controverse. Volgens de Commissie zijn alle benoemingsregels rigoureus gevolgd, maar in het Europees Parlement werd commissaris voor Personeelszaken Günther Oettinger aan de tand gevoeld. In het ontwerp van de parlementaire resolutie die daarna werd voorgesteld, schreven de parlementsleden zelfs dat de promotie van Selmayr 'een coup-achtige daad (is) die de grenzen van de wet oprekte en mogelijk zelfs te ver oprekte'.

De bevoegde parlementscommissie Begrotingscontrole stemde maandagavond over de resolutie. Op het oorspronkelijke ontwerp waren maar liefst 129 amendementen ingediend. Vooral de EVP, de partij van Juncker en Selmayr, was het om evidente redenen niet eens met de basistekst en probeerde die volgens critici 'af te zwakken'. Dat de promotie van Selmayr een 'coup-achtige daad' is, is na de stemming in de tekst blijven staan.

Bij wijze van compromis werd er ook een amendement aangenomen waarin de Commissie gevraagd wordt de hele procedure opnieuw te beoordelen 'om andere mogelijke kandidaten binnen de Europese openbare administratie de kans te geven te solliciteren'. De Commissie moet in de toekomst ook 'open en transparante sollicitatieprocedures hanteren'. De hele resolutie werd aangenomen door een duidelijke meerderheid van 22 stemmen voor, 3 tegen en 4 onthoudingen.

Woensdag stemt het voltallige parlement over de tekst. Bart Staes (Groen), die in de commissie Begrotingscontrole zetelt, verwacht zich nog aan een stevige politieke strijd om de tekst verder aan te passen. Zelf wil Staes ook nog sleutelen aan de resolutie, maar toch is wat nu voorligt in zijn ogen een 'redelijk sterke tekst'.