In Zweden hebben de sociaaldemocraten met de Centrumpartij en de Liberalen een akkoord bereikt om samen een regering te vormen, zo heeft de krant Aftonbladet gemeld. Hiermee moet een einde komen aan de langste politieke impasse ooit in het Scandinavische land. Ook de Groenen zijn in het akkoord betrokken.

Het akkoord dient nog formele goedkeuring te krijgen van de parlementaire fracties en het bestuur van de betrokken partijen, schrijft Aftonbladet. De komende dagen wordt daarover vergaderd. De deal betekent in ieder geval een breuk in de alliantie van vier centrumrechtse oppositiepartijen.

Bij de verkiezingen van september kwamen de sociaaldemocraten als de grootste partij uit de bus. Geen van de twee traditionele blokken verkreeg een meerderheid in het parlement.

Parlementsvoorzitter Andreas Norlen had voor de regeringsonderhandelingen een deadline van 14 januari gesteld, en een stemming omtrent een nieuwe premier op 16 januari. Als dat niet lukt is er nog vierde stemming mogelijk op 23 januari, zoniet moeten de Zweden opnieuw naar de stembus gaan.