De precieze details zijn nog niet bekend, maar
...